Your browser does not support JavaScript!
101學年度第二學期 旗津校區 海事學院 課輔報名區

 

國立高雄海洋科技大學

101學年度第二學期 旗津校區 海事學院  課輔時間

            星期

時間 

8:10

9:00

輔導內容

(科目)

(地點)

(教學助理)

 

 

 

 

 

9:10

10:00

輔導內容

(科目)

(地點)

(教學助理)

 

 

 

 

 

10:10

11:00

輔導內容

(科目)

(地點)

(教學助理)

 

 

 

 

應用文

509教室

(四航一甲-藍右珊)

中國語文

509教室

(四航一甲-藍右珊)

11:10

12:00

輔導內容

(科目)

(地點)

(教學助理)

 

 

 

 

應用文

509教室

(四航一甲-藍右珊)

中國語文

509教室

(四航一甲-藍右珊)

中午

輔導內容

(科目)

(地點)

(教學助理)

大二英文

外語自學教室、教室研究室

(二航三甲-吳聯成)

 

大二英文

外語自學教室、教室研究室

(二航三甲-吳聯成)

 

 

13:15

14:05

輔導內容

(科目)

(地點)

(教學助理)

 

 

輪機英文

二樓電力系統實驗室

 (輪機所一甲─傅裕翔)

 

 

政策與公民參與

旗津校區教學大樓307

(二技輪四-黃仁黼)

14:15

15:05

輔導內容

(科目)

(地點)

(教學助理)

 

 

輪機英文

二樓電力系統實驗室

 (輪機所一甲─傅裕翔)

 

 

政策與公民參與

旗津校區教學大樓307

(二技輪四-黃仁黼)

15:15

16:05

輔導內容

(科目)

(地點)

(教學助理)

 

 

輪機英文

二樓電力系統實驗室

 (輪機所一甲─傅裕翔)

 

 

 

媒體識讀

旗津校區教學大樓307

(二技輪四-黃仁黼)

16:10

17:00

輔導內容

(科目)

(地點)

(教學助理)

 

控制理論
旗津311
教室
(
海資所一甲-陳易瑋
)

媒體識讀

旗津校區教學大樓307

(二技輪四-黃仁黼)

 

 

17:10

18:00

輔導內容

(科目)

(地點)

(教學助理)

 

普通物理(二)
海洋氣象實驗室
(四航二甲
-戴瑋儒
)

 

 

 

 

 

 

 

瀏覽數  
將此文章推薦給親友
請輸入此驗證碼 : 4766
Voice Play